Geschiedenis

Toen op 21 juni 1946 Voetbalvereniging W.S.V. Well werd opgericht onder de lindeboom in Well, moest er als eerste een bestuur worden gekozen door de mannen die bij deze oprichtingsvergadering aanwezig waren. In het eerste bestuur werden gekozen: Karel van Diggelen (voorzitter), Hesterus Groeneveld (secretaris) en Wout Bouwman (penningmeester).

Deze bestuursleden namen het voortouw en trokken als het ware de voetbalvereniging Well uit de grond. Grond was ook ’t eerste vereiste wat nodig was om te kunnen voetballen. Deze werd gevonden buitendijks aan de Nieuwendijk. Hier op een weiland van Eim Bouman werden de eerste wedstrijden van Well gespeeld. Al spoedig werd door het bestuur een nieuw voetbalveld georganiseerd op de “(zand)Bult”, (het tegenwoordige strandbad Well). Op deze plaats vonden vele roemruchtige wedstrijden plaats en zelfs de stormramp van ’53 kon ondanks het wegwaaien van de kleedkamers het bestuur niet stoppen.

Op de jaarlijkse ledenvergaderingen in Café Van Geffen in Well wisselden de bestuursleden elkaar ongetwijfeld op democratische wijze af. Maar pas vanaf 1958 vinden we hier een schriftelijke bevestiging van in de vorm van notulen en jaarverslagen.

Dhr. Piet Rooijens, lid sinds 1946 en Ries Kreemers, een van de aanwezigen bij de oprichting, waren eind jaren vijftig een van die bestuursleden. De voorzitter toen was Aart de Koning. In 1960 werd de voorzittershamer overgenomen door Anthonie Struijk. Tijdens zijn voorzitterschap werd Well in 1960 kampioen en verhuisde in 1964 van “de bult” naar het huidige complex “De Hoef”.

In 1969 werd tot voorzitter gekozen Wim Vuik uit Nederhemert. Dit was echter van korte duur, want in 1970 werd Wout Robbemondt, die al zitting had in het bestuur sinds 1964, voorzitter. Dhr. Struijk bleef nog tot in 1972 in het bestuur. Op de ledenvergadering van dat jaar werd hij voor het vele gedane werk voor de vereniging bedankt met een ere-lidmaatschap.

Wout Robbemondt stopte in 2002 als voorzitter en bestuurslid na een staat van dienst van 38 jaar. Vanwege zijn enorme staat van dienst werd hem als dank hiervoor door de leden het erevoorzitterschap toegekend.

Marinus Robbemondt had al zitting in het bestuur sinds 1995. Op 24 oktober 2002 werd hij door de leden gekozen tot voorzitter van v.v. W.S.V. Well. Op 15 november 2016 beëindigde hij zijn voorzitterschap en werd hij voor zijn inzet voor Well door de KNVB gehuldigd met de “Waarderingsspeld in Goud”. De huidige secretaris Adri Sprong volgde hem op als voorzitter.

Naast een voorzitter heeft elke vereniging ook een secretaris en penningmeester nodig. Het secretariaat werd vanaf 1958 respectievelijk gevoerd door Diel van Loon, Johan van den Bogert, Henk Baks, Piet Benschop (ere-lid), Jo Vermeulen en vanaf 1985 tot 2016 door Adri Sprong. Op de ledenvergadering van 15 november werd mevrouw Fieke Vugs in het bestuur gekozen en nam zij het secretariaat over.

Dat ook een secretaris naast de nodige clubproblemen, ook nog andere problemen heeft moge blijken uit een citaat uit de notulen van een bestuursvergadering van 1975: “Dit moet helaas het einde van de notulen zijn, want tijdens mijn afwezigheid heeft onze hond een gedeelte van mijn aantekeningen verscheurd.”

De centen zijn bij elke vereniging van groot belang om het geheel draaiende te houden. In 1958 werden deze beheerd door Piet Rooijens, die in de beginjaren ook nog secretaris is geweest. Na zijn actieve periode als bestuurslid werd hij consul van de vereniging. Hij volgde hiermee Johan van Loon (de Pas) op en samen met zijn broer, Arie Rooijens en ook ex-bestuurslid, vervullen zij nog steeds deze functie. Daarna werden de financiële touwtjes achtereenvolgens aan elkaar geknoopt door Jan van Horssen, Piet van Willigen (sr), Driekus van Duijnen, Arie Struijk en vanaf 1980 tot heden door Nico Kreemers.